Ilfart mot framtiden

Ilfart mot framtiden

Erni & Ola Friholt
TFF Associerade och Fredsrörelsen på Orust

26:e augusti 2020

Författarna har inspirerats av en artikel av Gordon Dumoulin här på The Transnational

Obesvärat av coronatidens bromskrafter ökar historiens tåg farten. Vi märker i våra kupéer hur det förbisusande landskapet ändrar karaktär, med torra brandhärjade slätter och skogar, avlösta av slagregn och översvämningar under en blixtrande mörk himmel. I skrivande stund står en tredjedel av Bangladesh under vatten, ett land med 150 miljoner invånare.

Människor på flykt söker skydd där de kan, här och där undsatta av stater som samarbetar för allas säkerhet. Samtidigt rapporterar den holländske journalisten Geert Mak om hatfyllda utfall från USAs ledande militärer, som pekar ut de skyldiga i Ryssland, Mellanöstern och allra mest Kina. Han talar om vikten av att hålla samman ett insiktsfullt, fredligt EU som motor i en utveckling i fred och samarbete.

Vi sitter alla i historiens framrusande tåg, en del med gardinerna fördragna i hopp om att kunna stiga av i en likadan verklighet som den vi nyss lämnat under coronans tvång.

Holländaren Gordon Dumoulin, numera TFF Associate, skriver om detta historiens tåg och refererar Geert Mak. Gordon är bosatt i Kina sedan tio år. Han märker hur statsledningen där planerar för kommande hårda tider med nödvändiga försakelser och gemensamma insatser. En skarp kontrast till Pentagons hat.

Gordon skriver att vi framtidsresenärer har två alternativ:

  1. Motstå förändringar och fortsätta som förut. Låta tåget gå. Bortse från utvecklingens färdriktning och hastighet. Syssla med våra invanda vardagsangelägenheter. Godta och vidmakthålla politiskt grundade hotbilder, peka ut syndabockar och odla konflikter med kostsam kapprustning.
  2. Inse att vår gemensamma färd kräver gemensamma lösningar på våra föränderliga livsvillkor på alla plan, ekologiskt, ekonomiskt, civilisatoriskt. Delta i en planmässig förändring av vårt vardagsliv, konsumtion och förväntningar. Skriva det nya kapitlet i mänsklighetens historia. Allt snart. Allt nu. Grundat på en enig samtidsvetenskap. Historiens framrusande tåg ökar farten dag för dag.

Två klarsynta holländare redogör för framtidsutsikterna där en del resenärer arbetar för fortsatt plundring av jordens resurser i förlitande på framtida utveckling av kostsamma tekniska lösningar, medan andra ser katastrofen vid horisonten, där enda räddningen är att utveckla måttfullhet och samarbete i solidaritet.

Vad väljer du?
frågar Erni & Ola Friholt

Författarna

Fredsrörelsen på Orust

Erni & Ola Friholt – vänner och med TFF sedan 1986.

To promote dialogue, write your appreciation, disagreement, questions or add stuff/references that will help others learn more...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.