Öppet brev till Sveriges Radios “Konflikt”

Öppet brev till Sveriges Radios “Konflikt”

Foto: Martin Meissner/AP/TT

Av Erni & Ola Friholt*

27:e mars 2019

Såhär kan det gå till “bakom kulisserna” på public service mediet, Sveriges Radio. Men det vet ju inte den som lyssnade på programmet. Vi tycker det är viktigt at förmedla hur det går för sig och kommer självfallet att publicera SR:s svar.

Stocken 25 mars 2019

Bästa redaktion för Konflikt!

Inför lördagens program om kärnvapenhotet hade Fredsrörelsen på Orust och Maj Britt Theorin kontaktats om intervjuer. Av hänsyn till det förespeglade programinslaget lade Maj Britt om sitt avtalade anförande ”Kvinnor och konflikter. Om kamp för demokrati och jämlikhet”.

Istället blev ämnet kvinnors kamp mot kärnvapen, eftersom föredraget skulle spelas in för att (åtminstone delvis) användas i radioprogrammet. Dessutom gjordes en lång intervju med Maj Britt under kvällen.

Eftersom det saknades tid inför radioreporterns hemresa till Stockholm uteblev den tidigare önskade intervjun med ordförande och sekreterare i Fredsrörelsen på Orust. Vi har senare fått veta att ordföranden för Läkare mot kärnvapen också hade intervjuats.

lördagsprogrammet – 23:e mars 2019 – startade ägnades lång tid åt bristen på skyddsrum i Sverige. Som om det skulle gå att skydda sig mot kärnvapen! Den som har visst hum om kärnvapeneffekter vet att drabbade landsändar och kanske hela länder blir obeboeliga. Är Hiroshima glömt? En kärnreaktor i Ukraina skapade miljö- och försörjningsproblem i stora delar av Norrland. Och Pripjat är en bra illustration till livsmiljön i händelse av en enda kärnvapenkrevad.

Den som levererade resonemangen om kärnvapenläget kom från FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut), alltså representerande den officiella svenska inställningen, den som har hela mediavärlden till sitt förfogande, när så önskas.

Han spred oemotsagt sin uppfattning att ett begränsat kärnvapenkrig är möjligt. Läkare mot kärnvapen har däremot stor mångårig kunskap och en objektivt vunnen uppfattning om kärnvapen. Den intervjun ströks helt.

Utsända radioreportrar har tydligen ingen talan.

Avsnittet om USAs basbygge i Polen var högintressant och gav allmängiltiga slutsatser om vad baser för med sig för de distrikt de placeras i. Bäst i hela programmet.

Och den som vet vad Värdlandsavtalet grundas på ser parallellerna till Sveriges bekännelse till ”NATO:s doktrin” d v s utplacering och första användning av kärnvapen. Vad skulle FOI säga om detta? Till det positiva hör också intervjun med Daniel Ellsberg.

Förgäves väntade vi på det utlovade avsnittet om kvinnornas mer än halvsekellånga kamp mot kärnvapen. Det ströks. Maj Britt fick några sekunder på två ställen.

Fredsrörelsen på Orust speglades bra av Adam Claesson och Mona Nygren. För övrigt tonades fredsrörelsen fram via kaffepausen, hembakt dopp och sin åldrande aktivistskara. Vad vi gjort och gör i kärnvapenfrågan efterfrågades inte.

En helt avgörande fråga för kärnvapennedrustning hanns således inte med. Om Ryssland någonsin ska acceptera att skrota sina kärnvapen måste detta ske i en process av allmän nedrustning av s k konventionella vapen och avveckling av USAs/NATO:s baser invid Rysslands gränser.

Mot NATO:s femton-tjugofaldiga militära överlägsenhet och mer än femfaldiga befolkningsresurser skulle Ryssland annars stå sig slätt. NATO skulle snabbt överta det Euro-asiatiska hjärtlandet med dess naturresurser.

Istället för detta scenario tjatar propagandan om hotet från Ryssland samtidigt som de årliga jättemanövrarna utspelas på Nordkalotten och i Östersjön med Ryssland som öppet uttalat mål.

Vad skulle FOI och MSB säga om detta?

Tyvärr missade Konflikt att göra ett bra program om kärnvapnen och deras betydelse.

Kommer en ny chans? frågar
Erni & Ola Friholt

Författarna såväl som Maj Britt Theorin är TFF Associates

Erni & Ola Friholt på Stocken, Orust

To promote dialogue, write your appreciation, disagreement, questions or add stuff/references that will help others learn more...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.