Sverige – inte längre aktör för en bättre värld

Sverige – inte längre aktör för en bättre värld

Av Jan Öberg   • Eliten i Sverige är mer lojal mot Nato, USA och EU än mot sitt folk • Under de senaste 25-30 åren har Sveriges militära, säkerhets- och utrikespolitiska elit vridit Sveriges politik 180 grader. • Dessa grundläggande förändringar inleddes av den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh och […]

Norway occupied – but its future will be the EU

Norway occupied – but its future will be the EU

By Johan Galtung • Johan Galtung takes a swim and speaks about Norway, Sweden, American occupation, relations to Russia and the risk of getting killed – in the media and for real. Interview with John Y. Jones, October 2017