A forgotten great humanitarian

A forgotten great humanitarian

By Jonathan Power January 16, 2019 Many know about Raoul Wallenberg, the Swedish diplomat in Budapest, who led his embassy in a successful attempt to issue “protective passports” to at least 6,000 Hungarian Jews so they could escape the Nazi occupiers and travel to Sweden. He also helped forestall a planned massacre. He became the […]

Sveriges Rysslandspolitik styrs utifrån

Sveriges Rysslandspolitik styrs utifrån

Carl Meurling 16 januari 2019 Opinion i Skånska Dagbladet 21 december 2018 Carl Meurling är investerare i Ryssland, men skriver som privatperson. På många sätt är jag en vanlig svensk familjefar. För två år sedan förändrades mitt liv.Utrikespolitiska institutet (UI) gav då ut en rapport, i vilken jag och en rad kända och okända svenskar […]

Nobelstiftelsen måste reagera mot feltolkning av Nobelpriset

Nobelstiftelsen måste reagera mot feltolkning av Nobelpriset

Det norska stortinget är på väg att göra fredspriset till sin egendom, med fri tolkningsrätt. Ledamöterna tycks inte ha förstått sin roll: när det gäller fredspriset ska man inte agera som parlament utan som ett underordnat organ till en svensk privat stiftelse. För att värna Nobels arv måste Nobelstiftelsen nu hitta en annan lösning, skriver […]

Klipp banden med NATO och stoppa vapenexporten

Klipp banden med NATO och stoppa vapenexporten

Av Ola Friholt, TFF Associate Sverige borde klippa banden med den västliga militäralliansen Nato. Dessutom ska vapenexporten till USA, Saudiarabien och andra krigförande länder stoppas, skriver fredsaktivisten Ola Friholt. Vi 55 deltagare vid utdelningen av ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente” till Agneta Norberg yrkar härmed att Sveriges riksdag och regering snarast avvecklar sitt […]

Sweden faces political impasse after inconclusive election

Sweden faces political impasse after inconclusive election

By Jan Oberg September 10, 2018 An interview with PressTV about what has happened in Sweden and – at least some – reasons why. Apologies for the bad sound quality which was beyond our control. I do not feel good about being that close to John Bolton (above), but what can I do? 🙂   […]

Background to elections in Sweden

Background to elections in Sweden

  Concerning Sweden, perhaps you need a reality check? By Jan Oberg September 5, 2018 There are general elections in Sweden this coming Sunday, September 9, 2018. If judged by the opinion polls, Sunday could mark the end of an epoch in Sweden’s contemporary history. Not that long ago Sweden was talked about around the […]

Sunday’s election in Sweden and the immigration debate

Sunday’s election in Sweden and the immigration debate

  Jonathan Power  September 4, 2018 The arrival in Sweden of 163,000 refugees, mainly Syrians, in 2015 – making for a higher proportion of Sweden’s population than almost any other European country – has been used by the far right to drum up broader fears about immigration. A recent spate of shootings, grenade attacks and […]

Konserver mot krig?

Konserver mot krig?

  Av Erni och Ola Friholt Sent omsider har svenska militarister och upprustare insett att Sverige är extremt sårbart i ett krig. Var och en inser ju att en fiende kan besegra Sverige även utan militära insatser. Han (för det är ju alltid en han) kan arbeta med det allenarådande datasystemets svagheter och framkalla kollaps […]

Sverige – inte längre aktör för en bättre värld

Sverige – inte längre aktör för en bättre värld

Av Jan Öberg   • Eliten i Sverige är mer lojal mot Nato, USA och EU än mot sitt folk • Under de senaste 25-30 åren har Sveriges militära, säkerhets- och utrikespolitiska elit vridit Sveriges politik 180 grader. • Dessa grundläggande förändringar inleddes av den socialdemokratiska regeringen under Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh och […]

Norway occupied – but its future will be the EU

Norway occupied – but its future will be the EU

By Johan Galtung • Johan Galtung takes a swim and speaks about Norway, Sweden, American occupation, relations to Russia and the risk of getting killed – in the media and for real. Interview with John Y. Jones, October 2017