Sverige, krisen och värdlandet

Sverige, krisen och värdlandet

Ola & Erni FriholtTFF Associerade & Fredsrörelsen på Orust 26:e augusti, 2020 I vår publikation från 2019 kommenterades broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”, som sändes till de svenska hushållen hösten 2018 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dess innehåll är chockerande ytligt. Vår kommentar utgick från den aktuella verkligheten och dess krav på […]

Open letter to Nordea Bank concerning the sanctions on Iran

Open letter to Nordea Bank concerning the sanctions on Iran

September 29, 2019 By Jan Oberg Intro Below please find a letter I wrote more than 3 months ago to the Nordic bank, Nordea – present in roughtly 20 countries around the world. Since then, I have been waiting for an answer, but none has arrived. I believe it should have been possible for Chairman […]

Iran’s foreign minister speaks at SIPRI – and the media dont get it

Iran’s foreign minister speaks at SIPRI – and the media dont get it

Iran Collage # 1 by Jan Oberg By Jan Oberg August 27, 2019 On August 21, 2019, Iran’s foreign minister, Dr. Javad Zarif, gave a speech at the Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Zarif spoke at length without a manuscript, in details and with references to facts and history of the region and the […]

Remissvar till UD: FN-konventionen mot kärnvapen

Remissvar till UD: FN-konventionen mot kärnvapen

Remissvar om Lars-Erik Lundins utredning avgivet av Fredsrörelsen på Orust 24:e april 2019 Inledning Under läsningen av utredningens 215 sidor framtonar några grundläggande drag i den världsbild och den begreppsapparat som utredaren utgår ifrån och använder. Ingen öppen redovisning eller definition görs av dessa grundläggande drag i utredningen och dess slutsatser. Här följer ett representativt […]

Öppet brev till Sveriges Radios “Konflikt”

Öppet brev till Sveriges Radios “Konflikt”

Foto: Martin Meissner/AP/TT Av Erni & Ola Friholt* 27:e mars 2019 Såhär kan det gå till “bakom kulisserna” på public service mediet, Sveriges Radio. Men det vet ju inte den som lyssnade på programmet. Vi tycker det är viktigt at förmedla hur det går för sig och kommer självfallet att publicera SR:s svar. Stocken 25 […]

A forgotten great humanitarian

A forgotten great humanitarian

By Jonathan Power January 16, 2019 Many know about Raoul Wallenberg, the Swedish diplomat in Budapest, who led his embassy in a successful attempt to issue “protective passports” to at least 6,000 Hungarian Jews so they could escape the Nazi occupiers and travel to Sweden. He also helped forestall a planned massacre. He became the […]

Sveriges Rysslandspolitik styrs utifrån

Sveriges Rysslandspolitik styrs utifrån

Carl Meurling 16 januari 2019 Opinion i Skånska Dagbladet 21 december 2018 Carl Meurling är investerare i Ryssland, men skriver som privatperson. På många sätt är jag en vanlig svensk familjefar. För två år sedan förändrades mitt liv.Utrikespolitiska institutet (UI) gav då ut en rapport, i vilken jag och en rad kända och okända svenskar […]

Nobelstiftelsen måste reagera mot feltolkning av Nobelpriset

Nobelstiftelsen måste reagera mot feltolkning av Nobelpriset

Det norska stortinget är på väg att göra fredspriset till sin egendom, med fri tolkningsrätt. Ledamöterna tycks inte ha förstått sin roll: när det gäller fredspriset ska man inte agera som parlament utan som ett underordnat organ till en svensk privat stiftelse. För att värna Nobels arv måste Nobelstiftelsen nu hitta en annan lösning, skriver […]

Klipp banden med NATO och stoppa vapenexporten

Klipp banden med NATO och stoppa vapenexporten

Av Ola Friholt, TFF Associate Sverige borde klippa banden med den västliga militäralliansen Nato. Dessutom ska vapenexporten till USA, Saudiarabien och andra krigförande länder stoppas, skriver fredsaktivisten Ola Friholt. Vi 55 deltagare vid utdelningen av ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente” till Agneta Norberg yrkar härmed att Sveriges riksdag och regering snarast avvecklar sitt […]

Sweden faces political impasse after inconclusive election

Sweden faces political impasse after inconclusive election

By Jan Oberg September 10, 2018 An interview with PressTV about what has happened in Sweden and – at least some – reasons why. Apologies for the bad sound quality which was beyond our control. I do not feel good about being that close to John Bolton (above), but what can I do? 🙂   […]