A glimpse behind the facade of Western China policies

A glimpse behind the facade of Western China policies

Gordon Dumoulin TFF Associate November 28, 2020 Not a day goes by without China appearing in Western news or social media. Almost exclusively with negative reports of human rights violations in Xinjiang or the security law in Hong Kong, government propaganda, or serious concerns that China and its communism will take over the world. Originally […]

Ilfart mot framtiden

Ilfart mot framtiden

Erni & Ola FriholtTFF Associerade och Fredsrörelsen på Orust 26:e augusti 2020 Författarna har inspirerats av en artikel av Gordon Dumoulin här på The Transnational Obesvärat av coronatidens bromskrafter ökar historiens tåg farten. Vi märker i våra kupéer hur det förbisusande landskapet ändrar karaktär, med torra brandhärjade slätter och skogar, avlösta av slagregn och översvämningar […]

In times of Corona, history’s train is speeding up: Reboot humanity!

In times of Corona, history’s train is speeding up: Reboot humanity!

Gordon Dumoulin July 27, 2020 While most people all over the world are debating the current health, geopolitical, and economic developments in the COVID19-era, the history train has already left the station quite some time ago for a drastic new destination as this era is a transformative time for humanity and earth; whether we like […]