Sverige, krisen och värdlandet

Sverige, krisen och värdlandet

Ola & Erni Friholt
TFF Associerade & Fredsrörelsen på Orust

26:e augusti, 2020

I vår publikation från 2019 kommenterades broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”, som sändes till de svenska hushållen hösten 2018 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Dess innehåll är chockerande ytligt. Vår kommentar utgick från den aktuella verkligheten och dess krav på dramatiska förändringar i samhällsutvecklingen.

I föreliggande skrift ”Värdland. Del II av ”Krisen pågår – Vad gör vi?” behandlar vi det tekniskt utvecklade samhällets sårbarhet och omöjligheten att skydda det med militära medel.

Alternativ finns.

De kräver att vi genomskådar de rådande föreställningarna om militära hot mot Östersjöområdet. Dessa formas och propageras av egenintressen hos västvärldens maktgrupperingar och hindrar en fredlig utveckling såväl som välfärds-, miljö- och klimatinsatser.

När detta skrevs var coronaepidemin ännu inte en europeisk angelägenhet. De insikter om säkerhet som nu uppstår stärker vår bild av vad säkerhetspolitik bör vara.

Nu finns tillfälle att genomskåda och avskaffa det militära vansinnet och dess samhällskostnader.

”Del I, Krisen pågår – Vad gör vi?” kan rekvireras för 25:- kr plus porto 22:- kr = 47 SEK..

“Del II, Värdland” kan revireras för 25:- kr plus porto 22:- kr = 47 SEK.

Båda kan rekvireras för 94:- kr inkl porto.

Skriv till ernifriholt@gmail.com och ange önskat betalningssätt:
antingen Swish 073-907 27 17,
eller bankgiro Fredsrörelsen på Orust, bg 5916-1786

Skriv “Del I” eller “Del II” eller “Båda 1 & 2”

OBS

Vi på TFF tycker att du ska köpa dessa analyser i tryck.

De är unika i den svenska debatten och kan inte gärna vara mer aktuella nu när vi sett konsekvenserna för Sverige och världen av Covid-19.

De utgör det enda alternativet till regeringens helt ohållbara och föga innovativa politik.

Att köpa är också ett sätt att stödja Erni och Ola Friholts otroliga insats för en bättre värld under ett långt livs tid – och Fredsrörelsen på Orust som helt enkelt är Nordens mest relevanta.

Men – du kan också läsa en sammanfattning av Del I här.

Och ladda ned Del II som PDF nedan om du inte kan betala.

Det för Erni & Ola och TFF viktigaste är att dessa tanker får stor spridning. Det du i så fall bör göra är att du kopierar denna sidas adress:

https://transnational.live/2020/08/26/sverige-krisen-och-vardlandet/

och skickar till minimum tio andra och på det sättet bidrar till spridningen.

Tack!

Forfattarna

Fredsrörelsen på Orust

Erni & Ola Friholt, vänner och TFF Associates sedan 1986

To promote dialogue, write your appreciation, disagreement, questions or add stuff/references that will help others learn more...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.