Är Kina ett imperium?

Är Kina ett imperium?

Photo © Jan Öberg

Av Karl Wang

28:e mars 2019

Denna artikel är skriven av Karl Wang, pensionerad, tidigare ingenjör inom IT&T. Wang är bosatt i Kina.

Den tillför ny information och ger en annan bedömning än en del andra artiklar. Den publicerades först på den av Anders Romelsjö redigerade bloggen Global Politics som du kan läsa mer om här.

Karl Wang har delat upp sin framställning i följande avsnitt:

  1. Vad är ett imperium?
  2. Exempel på imperier
  3. Hur kom det sig att det blev så i Kina?
  4. Dagens Kina
  5. Internationellt
  6. Kina idag

Läs hela artikeln här och observera också de många synpunkter, som den givit upphov till. Det är principiellt viktigt att lära om Kina och diskutera olika tolkningar och perspektiv.

To promote dialogue, write your appreciation, disagreement, questions or add stuff/references that will help others learn more...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.