Är Kina ett imperium?

Är Kina ett imperium?

Photo © Jan Öberg Av Karl Wang 28:e mars 2019 Denna artikel är skriven av Karl Wang, pensionerad, tidigare ingenjör inom IT&T. Wang är bosatt i Kina. Den tillför ny information och ger en annan bedömning än en del andra artiklar. Den publicerades först på den av Anders Romelsjö redigerade bloggen Global Politics som du […]