Nobelstiftelsen måste reagera mot feltolkning av Nobelpriset

Nobelstiftelsen måste reagera mot feltolkning av Nobelpriset

Det norska stortinget är på väg att göra fredspriset till sin egendom, med fri tolkningsrätt. Ledamöterna tycks inte ha förstått sin roll: när det gäller fredspriset ska man inte agera som parlament utan som ett underordnat organ till en svensk privat stiftelse. För att värna Nobels arv måste Nobelstiftelsen nu hitta en annan lösning, skriver Tomas Magnusson.

Kulmen på fredsprisets förfall nåddes tisdagen den 27 november när det norska stortinget behandlade nya regler för den norska prisutdelande Nobelkommittén, och därvid avvisade ett förslag om att kandidater till kommittén bör ha ”kunskap om, och stödja fredsarbete och nedrustning, så som det definierades av Alfred Nobel”.

Läs hela artikeln på Dagens Nyheter den 9:e december 2018

Foto: Vegard Wivestad Grøtt/TT

To promote dialogue, write your appreciation, disagreement, questions or add stuff/references that will help others learn more...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.