“I Öster stiger den nya världen upp, i Väst går den gamla ned…

“I Öster stiger den nya världen upp, i Väst går den gamla ned…

Världen efter Corona – konstruktivt

Hur kommer världen att se ut de närmaste årtiondena?
Vilka val har vi?
Hur kan fred och rättvisa fortfarande bli möjliga?

11:e juni 2020

Jan Öberg

I maj höll jag en internationell föreläsning i två delar om förändringarna i världsordningen och om hur framtiden kan bli bättre för oss alla.

Den var på engelska.

Jag har nu spelat in en svensk version, dock med viss anpassning här och där till svenska förhållanden och en svensk publik.

Det är en föreläsning som var tänkt att hållas i Henåns Kulturhus för Fredsrörelsen på Orust, Nordens bästa. Men den fick ställas in med anledning av Coronan.

Här har du den i två delar – som den också finns på på TFF:s Vimeo-kanal:

Del 1

Del 2

Stort tack om du kan hjälpa sprida budskapet eller återanvända föreläsningen i dina sammanhang – t ex i seminarer, undervisningsförlopp eller på din egen blogg eller hemsida.

Och om du tycker dessa perspektiver är viktiga – visa det gärna här. Det är lätt och säkert!

Two visual moments of historic world order change
Jan Oberg November 20, 2022 …
Jan Oberg in China Daily: Abolish NATO and build peace instead
Jan Oberg November 18, 2022 …
Jan Oberg: The West’s ”Sanctionitis,” Militarism and Other Self-destructive Impulses
Jan Oberg November 18, 2022 …
✅ TFF Miniblog, News & Notes from 2021 till today
Find here TFF-related media mentions, …

To promote dialogue, write your appreciation, disagreement, questions or add stuff/references that will help others learn more...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.