Liu Jian’s CV

LIU Jian Born 12-10-1972 Co-Founder and Board Member of Ichi Foundation (under construction) Phone +86 18911274215 Address 17-1102, Sanlinxuan, Xishanjiayuan, Haidian District, Beijing, China. E-mail: liujian@ichifoundation.org WeChat: bjliujian1012 Positions Aug. 2018 Co-Founder and Board Member of Ichi Foundation (under construction) Jun. 2016—Aug. 2018 Co-Founder of Ichi Fund of YouChange Foundation Education Sept. 2000 -July 2003 […]