Site icon The Transnational

Klipp banden med NATO och stoppa vapenexporten

Av Ola Friholt, TFF Associate

Sverige borde klippa banden med den västliga militäralliansen Nato. Dessutom ska vapenexporten till USA, Saudiarabien och andra krigförande länder stoppas, skriver fredsaktivisten Ola Friholt.

Vi 55 deltagare vid utdelningen av ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente” till Agneta Norberg yrkar härmed att Sveriges riksdag och regering snarast avvecklar sitt förstuckna engagemang och öppna samröre med Natostaternas upptrappade militära angrepp, bland annat i krigen mot Serbien, Afghanistan, Irak och Libyen, med flera miljoner direkta och indirekta dödsoffer.

Det är en skam för Sverige att olaglig vapenexport till krigförande länder ogenerat tillåts även i dag. Vi uppmanar regering och riksdag att omedelbart avbryta vapenexporten till USA, Saudiarabien och övriga inblandade.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter 8:e december 2018

Foto: Gunnar Svedenbäck

Exit mobile version