Site icon The Transnational

DR forklarer hvorfor USA må have atomvåben, når andre ikke må

 

Af Jan Øberg

11. juni 2018

Artiklen publiceredes den 10. jun i 2018 og overskriften må vække opmærksomhed. DR stiller ikke spørgsmålet om det er OK at USA har dem. Nej, man forklarer hvorfor det er OK. DR’s journalist trækker ikke substantielle modargumenter frem og interviewer kun en ekspert hvis udsagn bekræfter at det er OK.

Efter hvad man kan søge sig frem til har journalist Josefine Hummelmose ingen som helst specielle kvalifikationer hvad angår disse spørgsmål. Hun tog studentereksamen i 2013 og er, iflg sin Facebook side, praktikant på DR og har arbejdet på bar og restaurant. Det er jo i og for sig helt i orden, men spørgsmålet er hvilken kvalitetskontrol DR bør udøve, hvilken mere erfaren kollega eller redaktør, der har set manuskriptet igennem inden publicering?

Emnet er ikke ligegyldigt. Kvaliteten på en artikel om atomvåbnene må vel være mindst lige så høj som hvad der skrives om sport eller mad eller underholdning?

Artiklen består af en blanding af egne synsvinkler og de synspunkter artiklens eneste ekspert giver udtryk for – Carina Ann Meyn, adjunkt ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Det er en institution man ganske vist kan regne med har kundskab vedrørende militære spørgsmål men ikke et sted hvorfra man kan vente sig en kritisk holdning til hverken atomvåben eller til USA.

Læseren får blandt andet at vide at:

1. “Den ganske simple forklaring på, hvorfor USA må have atomvåben, når så mange andre ikke må, er, at de var først.” …. “Det er historiens tilfældighed, der spiller ind”…..og “De (USA og de andre atomstater) var først ude. Derfor blev de til atomvåbenstater, som er anerkendt af det internationale samfund i dag.”

Dvs at USA var først til at udvikle og bruge dem, artiklen indledes med reference til Hiroshima. At have været først til at “smide” – et ord der poppet giver associationer til noget tilfældigt henkastet og ikke til massemord – atomvåben skulle altså i sig selv indebære en slags særlig ret til at have dem i dag i forhold til alle andre lande, der ikke har smidt atomvåben på nogen?

Jeg måtte læse denne af journalisten uden videre accepterede forklaring på USAs særstilling flere gange.

2.  Aftalen om Ikke-Spredning af Atomvåben (NPT) fra 1968 tjener et ganske anderledes formål end den i virkeligheden gør: “Kernen i aftalen er accepten af, at nogle har atomvåben, og andre ikke har”…”I den traktat blev grundstenen lagt til en accept af, at nogle må have atomvåben, mens andre ikke må.”

Det er ganske enkelt ikke sandt.

En vidende journalist ville have spurgt eksperten hvad i alverden hun mener med det.

Aftalen gør lige det modsatte – hvad enhver der gider at søge på nettet og f.eks. bruge Wikipedia kan forvisse sig om. Den gør det folkeretsligt bindende at a) lande, der ikke har atomvåben skal afstå fra at anskaffe dem mod at få hjælp med civil atomkraftteknologi; b) de lande, der har atomvåben skal påbegynde forhandlinger, der kan lede frem til atomvåbnenes afskaffelse og ‘generel og fuldstændig nedrustning.’

Aftalens formål er således at der skal skabes en verden, der er atomfri. Den indeholder ikke noget, der kan give anledning til den – horrible – påstand at her lægges grunden til at nogen må have atomvåben og andre ikke.

Kan en medarbejder ved Forsvarsakademiets være så uvidende om Ikkespredningsaftalen?

Har journalisten gjort så lidt research at hun ikke indser at udsagnet er – vel, fake news?

Har de to misforstået hinanden?

Hvem lader dette bedrageri passere på public service, som oplysning til danskerne om atomvåbnene og USAs rolle?

 

3. Under overskriften “USA som den frie verdens vogter” at “USA begrunder sin atomslagstyrke i, at landet er vogter for de vestlige værdier og demokrati. Det er været argumentet hele vejen op igennem den kolde krig til i dag. – USA mente ikke, at de kunne afvæbne sig atomvåben, fordi de var den største magt i den vestlige verden. Hvis de ikke havde atomvåben, frygtede de, at Sovjetunionen ville rulle ind over Europas grænser, fortæller Carina Ann Meyn.”

Atomvåbnene som garant for vestlige værdier og demokrati og frihed? Du godeste! Kan nogen forklare os andre hvorledes atomvåbnene skulle have den slags funktioner – skulle Vesten blive diktatoriske og ufrie hvis vi ikke havde USAs atomvåben?

Er den her artikel på en eller ande måde plantet af den amerikanske ambassade på Dag Hammarskjölds Allé?

Og se om ikke DR endnu engang lykkes med kunststykket – bedrageriet – at få den russiske trussel til at forklare USAs politik. Er man komplet uvidende om at det er USA/NATO, der hver gang er kommet først med nye teknologier med undtagelse af Sovjetunionen, der var først med Sputnik i 1957? Og at Sovjetunionen havde sin første atomprøvesprængning i 1949, eksakt 4 år efter at USA have totaldestrueret Hiroshima og Nagasaki i 1945?

Hvilke seriøse analyser gør gældende at Sovjetunionen eller dagens Rusland ville rulle ind over Europas grænser? Hvornår? Blev der fundet sådanne planer i Moskva eller Warszawapagtens arkiver efter 1989?

Og findes der noget videnskabeligt belæg for at det er takket være USAs atomvåben at de fæle russere aldrig besatte Europa?

Det er klokkeren propaganda. Ukyndigt eller uhæderligt. Og som sædvanlig har det slagside: DR som advokat for den til enhver tid førte amerikanske politik.

Gad vide hvordan man tænker i DR’s ledelse? At brugerne virkeligt tror at den slags artikler – år efter år – blot kan være en tilfældighed?

4. Der er mange, der ikke er trygge ved situationen. Jo, det er nok det nærmeste artiklen kommer en slags sandhed. “- Der er en masse stater, som ikke føler sig sikre i en verdensorden styret af stormagter. De kan ikke nødvendigvis se, at nationers suverænitet bliver respekteret, som de skal ifølge internationale spilleregler, siger Carina Ann Meyn.”

Hér er vi endnu engang på den lettere hjælpeløse skolestils niveau. Sætningen giver ingen mening. De kan ikke nødvendigvis – hvad? Mener Meyn at USA faktisk respekterer andre nationers suverænitet og at det blot er sådan at disse stater ikke føler at USA gør det?

5. USA har skam mange gange sagt at man gerne vil afvikle sine atomvåben. “Men USA mener ikke, at den sikkerhedspolitiske situation i verden er til det nu. USA vil have, at man fokuserer mindre på spørgsmålet om afskaffelse af amerikanske atomvåben og i stedet ser på de konflikter, som mangler at blive løst i verden.”

Det er unægtelig en innovativ tolkning af det faktum at USA (og andre atommagter) siden 1968 kun har gjort det stik modsatte af hvad de har forpligtet sig til i Ikkespredningsaftalen.

Hvis man vil vide noget om grundlaget for den amerikanske atomvåbenstrategi og -politik bør man læse den såkaldte Nuclear Posture Review fra tidligere i år – og læse om den her. Det er et af de mest frygtindgydende dokumenter hvori USA selv forklarer sig holdning til atomvåbnene og deres brug og hvorfor man skal have flere og mere sofisitikerede atomvåben til yderligere et ufatteligt antal milliarder af dollar.

DR har – naturligvis – ikke omtalt denne officielle rapport med et ord. Hvilket må være et bevidt redaktionelt valg når man gang på gang uden mindste argumentation præsenterer Rusland og Putin som en trussel for os alle.

Hvad kan være forklaringen?

Det er mærkeligt hvorfor stort set alt vedrørende internationale spørgsmål – herunder ikke mindst vestlige USA/NATO politik og deres kige –  på DR behandles kvalitativt og kundskabsmæssigt under al kritik.

Er det kun en bestemt type af unge journalister og praktikanter, der slippes igennem ved ansættelsesinterviewet? Eller er der ingen, der under deres journalist-uddannelse har lært betydningen af kritisk holdning, selvstændig research og kildekritik?

Det burde nogen undersøge uden for DRs hus.

Een forklaring kan også være at hvis man ansatte mere erfarne og fagligt kyndige, specialiserede journalister – ja, så ville man få problemer med at opretholde den nuværende ideologi og legitimering af alt hvad USA/NATO gør.

En vidende og erfaren journalist ville simpelthen ikke bøje sig for DR’s politiske partilinje, for det uudtalte eller implicitte princip om (selv)censur.

For enfoldighed i stedet for mangfoldighed. For propaganda i stedet for folkeoplysning.

 

 

 

Exit mobile version