Site icon The Transnational

Mellemfolkeligt Samvirke deltager i krigen i Syrien

Og igen på regimeforandringens og terroristernes side

 

Af Jan Øberg

Ved sin nøje tilrettelagte Syrien-demonstration på Rådhuspladsen den 25. februar 2018 støtter Mellemfolkeligt Samvirke igen:

• systematisk brud på folkeretten – herunder splittelsen af en stat med voldelige midler – international våbenhandel og vestlig interventionism og regeringsforandring;

• terroristgrupper som med udenlandsk militær og politisk støtte i årevis har bidraget til usigelig ødelæggelse over store dele af Syrien;

• politiske aktører, der kun vil gennemføre sine målsætninger med våben og ikke ved forhandling;

• fornægtelsen af en stats ret – iflg. paragraf 51 i FN-deklarationen – at forsvare sig når det udsættes for international aggression;

• opsplitning gennem krig af den suveræne FN-medlemsstat Syriens territorium – herunder den officielle amerikanske politik for en “open-ended” tilstedeværelse i Syrien og USAs hastige, igangværende bygning af baser på en anden stats territorium;

• skabelsen af en kurdisk enhed på syrisk territorium ad voldens og ikke forhandlingens vej;

• falske humanitære terror-relaterede organisationer som De Hvide Hjelme ved brug af specielle billeder, talere og perspektiver, der passer som hånd i handske til “oprørernes” politik;

Dette ses blandt andet af at det kun er civilbefolkningerne i Ghouta, Idlib og Afrin, der skal tages demonstreres for men ikke for civilbefolkningen i de af regeringen kontrollerede områder – som f.eks. Damascus eller Aleppo – som i årevis har været eller er ofre i denne internationale krig.

Selektiv, politisk korrekt, humanisme er uacceptabel fra ethvert folkeretligt og etisk argument.

Jeg tror ikke der er noget ondt i det; det er formentlig sådan at MS ikke har kunnet finde kyndige eksperter hverken ude eller hjemme, der kunne have lavet det hele lidt mere vederhæftigt, balanceret og holdbart.

MS’s ledelse har trods alt haft god tid og mulighed for at gøre noget andet end det politisk korrekte – men uholdbart ensidige. Men har fremturet med samme politiske hældning angående Aleppo i december 2016 og den hovedløse busreklame i 2017.

Man vil støtte den officielle vestlige, sort/hvide tolkning og kommer indirekte så også til at støtte den danske regerings bombing i Syrien, der er i soleklar strid med folkeretten.

At den markedsførte “sandhed” om Syrien-krigen også er den, der har bedst klangbund i den almindelige befolkning, der ikke orker at se igennem propagandaen – ja, det giver jo denne politiserende approach en objektiv fordel i termer af større indsamling til organisationens sikkert udmærkede flygtningearbejde.

Spørgsmålet må vel alligevel være hvor langt det gode mål helliger de uhæderlige eller anti-intellektuelle og faktuelle midler?

Hvorom alting er er det trist at den stort set falske medie-fortælling siden 2011 har haft en sådan gennemslagskraft at dette show for én – gennemført fundamentalistisk, voldelig – side i en konflikt overhovedet kan finde sted og sikkert samle ganske mange i troen på at de dermed gør en indsats for de lidende i Syrien og en bedre verden.

Men vi lever i en tid hvor humanitære organisationer er blevet markedsførere af bestemte fortællinger, som også De Hvide Hjelme. Og MS herhjemme.

En tid hvor markedsføring og politisk korrekthed vejer meget tungere end kundskab og objektivitet. Ikke engang bestræbelsen derpå findes længere.

Ja, og så er der det dér med freden.

Som fredsforsker med godt 40 års akademisk og praktisk erfaring fra nok så mange konflikt- og krigszoner, også Syrien, må jeg protestere: Jeg finder brugen af dette mærke på dette link usømmelig, irrelevant og i den grad et falskneri.

Hvis man havde den tilstrækkelige sagkundskab på MS ville man f.eks. have læst hvad dette tegn står for på Wikipedia. Det kan faktisk ikke anvendes til støtte for én side i en krig!

Men går den så går den vel, ikke?

Og flot ser det jo ud – og hvem vil ikke gerne stille op på freden og humanismen på Rådhuspladsen? MS var jo engang en fredsorganisation.

 

 

 

Exit mobile version